FORMALNOŚCI

 

NASZA FIRMA DOPEŁNI ZA PAŃSTWA WSZELKICH FORMALNOŚCI


FORMALNOŚCI POGRZEBOWE


Nasza firma dopełni za Państwa wszelkich formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy dostarczyć do jednego z naszych punktów przyjęć wymienione poniżej dokumenty: kartę zgonu wystawioną przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty współmałżonka, legitymację emeryta/rencisty (jeżeli dotyczy).
Osoba zlecająca usługę powinna posiadać przy sobie dowód osobisty.

Pomagamy także w dopełnieniu formalności cmentarnych oraz związanych z mszą pogrzebową.


ZASIŁEK POGRZEBOWY


Zasiłek pogrzebowy przyznawany na pokrycie kosztów pogrzebu przysługuje w razie śmierci:

ubezpieczonego, świadczeniobiorcy, członka rodziny ubezpieczonego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł.
Zwrot zasiłku pogrzebowego wypłacany jest w ciągu 24 godzin